ԱՆԻՍՈՆԻ ՀԱՄՈՎ ԽԱՂՈՂԻ ՕՂԻ

51 %

1 լ = 10 կգ

100 % թորվածք / առանց սառեցման ֆիլտրացիա