ԹԶԻ ՉՐԻ ՕՂԻ

55 %

1 լ = 10 կգ թզի չիր

100 % թորվածք / առանց սառեցման ֆիլտրացիա