ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻ ՏԱՆՁԻ ՕՂԻ (հուշանվեր)

53 %

1 լ = 20 կգ անտառային գեղեցկուհի տանձ

100 % թորվածք / առանց սառեցման ֆիլտրացիա