ԽՆՁՈՐԻ ՕՂԻ (հուշանվեր)

53 %

1 լ = 20 կգ խնձոր

100 % թորվածք / առանց սառեցման ֆիլտրացիա