ՍԵՎ ՍԱԼՈՐԻ ՕՂԻ

53 %

1 լ = 14 կգ սև սալոր

100 % թորվածք / առանց սառեցման ֆիլտրացիա