ՄԵՂՐԱԲՈՒՅՐ ԽԱՂՈՂԻ ՕՂԻ

45 %

1 լ = 10 կգ մեղրաբույր խաղող

100 % թորվածք / առանց սառեցման ֆիլտրացիա