ԱՐԴՅՈ՞Ք ԴՈՒՔ ՁԵՐ ԵՐԿՐՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ՝ ԱԼԿՈՀՈԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ ԵՔ։

Այո

ՆԵՐԵՑԵՔ, ՏՎՅԱԼ ԿԱՅՔ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՁԵՐ ՏԱՐԻՔԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻՆ:

Copyright © ToolBox Software. All rights reserved